ادامه

عوامل موثر بر رشد گیاه

به طور کلی دو گروه از عوامل، بر رشد گیاه موثر هستند که بعنوان عوامل محیطی و عوامل ژنتیکی بیان می شوند. عوامل ژنتیکی: منظور از عامل ژنتیکی همان ساختار و تشکیلات ژنتیکی گیاه است. به عبارت دیگر با توجه به خصوصیت ژنتیکی، هر گیاه توان و استعداد معینی برای تولید دارد. عملکرد پتانسیل یا […]

ادامه

تاریخچه مصرف کود

مصرف موادی مانند خاکستر، کود حیوانی و غیره به عنوان کود از قدیم رایج بوده است اما تاریخچه کود شیمیایی به سال ۱۸۳۰ میلادی بر می گردد. در این سال مصرف کود شروع شد. در سال ۱۸۴۳ میلادی کود سوپر فسفات تولید شد و در سال ۱۹۱۳ یک نظریه به نام واکنش ‌هابر بوش مطرح […]

انتخاب زبان