تاریخچه مصرف کود

مصرف موادی مانند خاکستر، کود حیوانی و غیره به عنوان کود از قدیم رایج بوده است اما تاریخچه کود شیمیایی به سال ۱۸۳۰ میلادی بر می گردد. در این سال مصرف کود شروع شد. در سال ۱۸۴۳ میلادی کود سوپر فسفات تولید شد و در سال ۱۹۱۳ یک نظریه به نام واکنش ‌هابر بوش مطرح شد. در این واکنش، گاز آمونیاک تولید شده به عنوان ماده اولیه برای تولید انواع کودهای ازتی مورد استفاده قرار می گیرد و پس از آن نیز کودهای مختلفی به تدریج تولید شدند و مورد مصرف قرار گرفتند.

متأسفانه امروزه یکی از مشکلاتی که در ارتباط با مصرف زیاد این کودها مطرح شده، مسائل زیست محیطی است. محققین سعی دارند تا مصرف کودهای شیمیایی را پایین بیاورند و به جای آن از مواد طبیعی مثل کودهای حیوانی در امر تغذیه گیاه استفاده کنند.

آشنایی با عوامل موثر بر رشد گیاه:

توسعه ممتد و فزاینده یک موجود زنده را اصطلاحاً رشد می گویند. رشد را با معیارهای مختلفی از جمله طول، ارتفاع، قطر و تولید ماده خشک ارزیابی و بیان می کنند. رابطه رشد گیاه و عامل رشد یا به عبارت دیگر منحنی رشد، یک منحنی S شکل است، منحنی رشد دارای سه قسمت مختلف می باشد که به شرح زیر است:

مرحله رشد کند، مرحله رشد سریع و مرحله رشد ثابت.

انتخاب زبان